For kunstforeninger og kunstklubber

20% til kunsforeninger, klubber og bedrifter

Vi tilbyr gode priser på innramming av alle bilder kjøpt fra oss.
Vi kan pakke inn bilder og sende dem med posten på en forsvarlig måte. Vi bistår gjerne med valg bilder / kunst og har gjerne månedens bilde. Spør oss om råd og tips.

20% på egenproduserte bilder og kunst.
Flere lokale kunsterlag, foreninger og bedrifter har gode rabattavtaler hos oss. Kontakt oss gjerne dersom din forening, bedrift eller kunslag ønsker en avtale med oss.