For kunstforeninger og kunstklubber

20% til kunsforeninger, klubber og bedrifter

Vi tilbyr gode priser på innramming av alle bilder kjøpt fra oss.
Vi kan pakke inn bilder og sende dem med posten på en forsvarlig måte. Vi bistår gjerne med valg av bilder / kunst og har gjerne månedens bilde. Spør oss om råd og tips.

20% på egenproduserte bilder og kunst.
Flere lokale kunstnerlag, foreninger  og bedrifter har gode rabattavtaler hos oss. Kontakt oss gjerne dersom dere ønsker en avtale med oss.