Rammer

Billedrammens historie:


Tidlig i renessansen malte man bilder på paneler, og rammens profil og forgylling inngikk ofte som en del av helheten. Etter hvert som bruken av lerret utviklet seg, ble rammen en egen del som ble festet til lerretet etter at det var ferdig. Rammen var en viktig og kostbar dekorativ detalj; den skulle presentere bildet best mulig, og samtidig i seg selv demonstrere treskjærerens og forgyllerens dyktighet. Denne "dekoreringen" av bildene skapte noen utrolig påkostede rammer. Mange var svært vakre, men hadde ofte lite å gjøre med bildets motiv.

I slutten av det nittende og gjennom hele det tjuende århundre har det vært en bevegelse blant de fleste malere tilbake til å gjøre bildet og rammen til et integrert hele.
Når du velger ramme til et bilde, vil selvfølgelig smak og behag, mote og bildetype spille inn. En gyllen regel er imidlertid at rammens stil og farge skal utfylle og fremheve bildet, men ikke trekke oppmerksomheten vekk fra det.

Mester Rammer har som mål å kunne tilby deg som kunde et bredt og godt utvalg av både nye trender, moderne profiler og de mer klassiske profilene, samt mer oldfashion style profiler for de som foretrekker det.

Vi er stolte av at vi importererer selv alle våre lister, og for deg som kunde vil dette gi seg utslag i lavere priser.